شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان

 

 

 ارسال شیوه نامه

 

شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان در سال تحصیلی 82-81

1-    تعریف

2-    توسعه واحدهای آموزشی بزرگسالان

3-     ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی

4-     ساماندهی نیروی انسانی

5-     ثبت نام و انتخاب واحد

6-     امور مالی

 

 ارسال دستورالعمل نحوه فعالیت مراکز آموزشی بزرگسالان

 

 دریافت وجه از دانش آموزان بزرگسالان

 

اخذ شهریه از دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان

 

شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران شماره:17/423

وزارت آموزش و پرورش تاریخ: 13/6/81

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

بسمه تعالی

 

از: آموزش و پرورش نظری و مهارتی

به: سازمان آموزش و پرورش استان

موضوع: شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان در سال تحصیلی 82-81

 

با احترام

به پیوست شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان آموزش متوسّطه در سال تحصیلی 82-81 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. /ع6/6

 

 

 

علی اصغر فانی

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

شیوه نامه اجرایی در واحدهای آموزشی بزرگسالان دوره متوسّطه

سال تحصیلی 82-81

 

1-    تعریف:

واحد آموزشی بزرگسالان دوره متوسّطه: واحد آموزشی است که به منظور ادامه تحصیل دانش آموزانی که شرایط تحصیل در دوره روزانه را ندارند و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در شاخه های نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش بر اساس اهداف هر یک از شاخه ها برابر ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه آموزشی دوره متوسّطه بزرگسالان و رعایت آیین نامه اجرایی مدارس، دستورالعمل مالی مدارس و سایر مقررات در یک یا چند شاخه تحصیلی تشکیل می شود.

 

2-    توسعه واحدهای آموزشی بزرگسالان:

2/1. از آنجا که صدور مجوز واحدهای آموزشی بزرگسالان با توجه به شرایط و ضوابط با رعایت نصاب تشکیل واحد آموزشی، برابر ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی آموزش و پرورش استان واگذار گردیده است، تاکید می شود در هر منطقه به تفکیک جنس حداقل یک واحد آموزشی بزرگسالان تاسیس شود.

تبصره: صدور مجوز تاسیس واحدهای آموزشی بزرگسالان در یک شاخه تحصیلی به طور مستقل و به تفکیک جنس چنانچه تعداد دانش آموزان در آن شاخه با رعایت سایر ضوابط به حد نصاب لازم برسد صورت گیرد.

2/2. ادارات آموزش وپرورش مناطق متقاضی تاسیس واحد آموزشی بزرگسالان باید درخواستهای خود را به سازمان آموزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و سازمان آموزش و پرورش نیز در صورت تایید شورای برنامه ریزی استان مجوز لازم را با قید جنسیت و شاخه و رشته یا رشته های مهارتی صادر خواهد نمود.

تبصره1: چنانچه ادارات آموزش و پرورش متقاضی ارائه و آموزش استاندارد مهارت در واحدهای آموزشی بزرگسالان شاخه کاردانش باشند مقتضی است مفاد تبصره ماده (2) آیین نامه آموزشی دوره بزرگسالان به شماره 20140/400-23/6/79 را مد نظر قرار دهند.

تبصره2: با عنایت به اینکه در هنرستانهای بزرگسالان فنی و حرفه ای از دیماه سال 81 فعالیت آموزشی خود را بر مبنای آیین نامه آموزشی روزانه و بزرگسالان سالی واحدی آغاز خواهند نمود. لذا دستورالعمل مربوط متعاقباً اعلام خواهد شد و ثبت نام در شاخه فنی و حرفه ای صرفاً پس از صدور شیوه نامه مذکور و در واحدهای آموزشی مربوط انجام خواهد شد.

2/3.ادارات آموزش و پرورش در صورت صلاحدید و وجود فضای آموزشی مازاد بر نیاز دانش آموزان روزانه و با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت سایر شرایط می توانند دوره آموزشی بزرگسالان را در نوبت اول یا در نوبت دوم (به صورت مستقل از واحدهای آموزشی روزانه) تشکیل دهند.

(لازم به توضیح است که در دو آموزشگاه مستقل در یک نوبت کاری نمی توانند در یک فضای آموزشی واحد دایر شوند.)

3-     ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی:

-     ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی واحدهای آموزشی بزرگسالان (برای دوره سه ساله متوسّطه) برابر بخشنامه شماره 196/751/100-28/9/74 می باشد.

 

4-     ساماندهی نیروی انسانی:

بر اساس مفاد تبصره بند (8-1) شیوه نامه شماره 16/1000/620-28/3/81 معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی در خصوص برنامه ریزی ساماندهی (بکفاء) مدارس بزرگسالان به شرح زیر می باشد:

- مدیر: در گروه بندی *(الف) قرار گرفته است.

- سایر کارکنان اداری: با تشخیص شورای برنامه ریزی استان در صورت عدم امکان هیچگونه بهره گیری از مشارکت مردمی در گروه بندی *(الف) و در صورت زمینه های بهره مندی از مشارکت مردمی برای تامین بخشی از هزینه های پرسنلی در گروه بندی *(ب) قرار می گیرند.

- کادر آموزشی: به میزانی که شورای برنامه ریزی استان سهم مشارکت مردمی برای مدارس بزرگسالان هر منطقه تعیین می نماید، در گروه بندی *(ج) و برای مابقی نیازهای آموزشی در گروه بندی فعالیت (الف) استفاده می گردد.

- نحوه تخصیص نیرو:

4/1.نیروی مورد نیاز بزرگسالان برابر درجه بندی مدارس عادی و با رعایت ضوابط خاص این گونه مدارس قابل تخصیص خواهد بود.

4/2. به جز در مواردی که نیروی مازاد وجود دارد، تامین نیروی مورد نیاز آموزش بزرگسالان، از نیروهای موظف در اولویت قرار نمی گیرند.

 

5-     ثبت نام و انتخاب واحد:

5/1. ثبت نام دانش آموزان و انتخاب واحد برابر مفاد آیین نامه آموزشی دوره متوسّطه بزرگسالان (20140/400-23/6/79) و فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس و سایر مقررات انجام می گیرد.

5/2. انتخاب واحد با جدول دروس سالی- واحدی و جدول دروس شیوه نیمسالی واحدی:

برابر مفاد بندهای 3 و 4 صفحه (2) دستورالعمل ثبت نام سال تحصیلی 82-81 (موضوع شیوه نامه شماره 20242/400-19/3/81) اقدام شود.

تذکر: با عنایت به اینکه دوره سه ساله متوسّطه به شیوه نیمسالی واحدی فقط تا پایان سال تحصیلی 82-81 مطابق ضوابط مربوط در این مدارس ارائه خواهد شد لازم است مدیران محترم و مدارس این مطلب را در تابلو اعلانات مدارس اعلام تا دانش آموزانی که موفق نمی شوند دروس خود را تا پایان سال تحصیلی 82-81 به اتمام برسانند از هم اکنون برابر ضوابط نسبت به تطبیق دروس به شیوه سالی واحدی اقدام نموده و برابر مقررات ادامه تحصیل دهند.

5/3. لازم است برای ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان بزرگسال میهمان (در شیوه سالی-واحدی) مطابق مفاد شیوه نامه شماره 20192/400-28/1/80 اقدام شود.

 

 

* جهت مشخص شدن گروه (الف) و (ب) و (ج) مفاد شیوه نامه شماره 16/1000/620- 28/3/81 مطالعه و یا به کارگزینی ادارت مراجعه فرمایید.

 

6-     امور مالی:

6/1. کلیه وجوهات دریافتی (به استناد وجه بیمه و کتاب) از دانش آموزان باید برابر ضوابط به حساب درآمد اختصاصی استان واریز شود تا برابر مقررات نسبت به هزینه آنها اقدام شود. واحدهای آموزشی مجاز نیستند وجوه فوق را در حساب واحد آموزشی نگهداری و یا به طور مستقیم هزینه نمایند.

6/2. کلیه امور مالی واحدهای آموزشی بزرگسالان مطابق دستورالعمل مالی مدارس که طی بخشنامه شماره 5575/700-13/9/79 ابلاغ شده است خواهد بود.

6/3. برابر مفاد ماده 25 صفحه 10 دستورالعمل تهیه و تنظیم موافقتنامه خط و مشی های اساسی و سیاست های اجرایی بودجه سال 1381 (موضوع شیوه نامه شماره 36816/105-6/3/81) هزینه های برگزاری کلاسهای بزرگسالان در مناطق برخوردار از محل وجوه دریافتی از دانش آموزان و در مناطق
غیر برخوردار به روش مشارکتی و با تایید شورای عالی آموزش و پرورش تامین خواهد شد.

6/4. مبلغ دریافتی از هر دانش آموز به ازای هر واحد درسی انتخاب شده (به تفکیک حضوری و غیر حضوری) به پیشنهاد سازمان آموزش و پرورش استان و تصویب شورای آموزش و پرورش استان تعیین
می شود. لازم است در محاسبه مبلغ دریافتی از دانش آموزان میزان تخفیف هایی که به موجب این شیوه نامه اعمال می شود نیز مد نظر قرار گیرد.

تبصره: از دانش آموزان شاخه کاردانش که به مراکز مهارت آموزی خارج از آموزش و پرورش معرفی می شوند و دانش آموزانی که راساً برای اخذ گواهی نامه مهارت اقدام می نماید برای ثبت نمره هر بخش از گواهی نامه مهارت (عملی و نظری) معادل هزینه یک درس غیر حضوری غیر نهایی (صرفنظر از تعداد واحد مربوطه ) هزینه دریافت می شود.

6/5. لازم است برای فرزندان معظم شهدا، آزادگان، ایثارگران، فرهنگیان و همچنین دانش آموزان
کم بضاعت تخفیف در نظر گرفته شود و یا در صورت لزوم از پرداخت وجه معاف شوند.

6/6. دانش آموزان دختری که به دلیل ازدواج در حین تحصیل از مدارس روزانه به بزرگسالان منتقل می شوند تا پایان 21 سالگی از پرداخت وجه معاف هستند.

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 26/473

وزارت آموزش و پرورش تاریخ: 22/6/78

معاونت آموزشی

بسمه تعالی

 

 

از: معاونت آموزشی

به: اداره کل آموزش و پرورش استان

موضوع: ارسال دستورالعمل نحوه فعالیت مراکز آموزشی بزرگسالان

 

 

با احترام به پیوست یک نسخه دستورالعمل نحوه فعالیت آموزشی بزرگسالان (دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی) در سال تحصیلی 79-78 جهت اجرا ارسال می گردد.

 

 

 

علی اصغر فانی

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

 

 

 

1-6- سازمان و تعداد عوامل اجرایی مراکز آموزشی موضوع بند (ب) با در نظر گرفتن اداره کل آموزش و پرورش استان با توجه به نیاز و میزان درآمد و هزینه این مراکز تعیین خواهد شد.

7- استفاده از کارکنان و دبیران موظف در صورت وجود نیروی انسانی مازاد در مدارس روزانه و صرفاً پس از تامین دبیران و کارکنان این قبیل مدارس، برای مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و (ج) بلامانع است.

8- ادارات کل آموزش و پرورش استان در صورت صلاحدید و وجود فضای آموزشی مازاد و با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت سایر شرایط می توانند کلاسهای دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان را در نوبت اول و به طور مستقل تشکیل دهند. بدیهی است این موضوع نباید روند تحصیل دانش آموزان مدارس روزانه را مختل نماید.

 

 

امور مالی:

9- میزان مبالغ دریافتی برای ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی موضوع بند (الف) با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان توسط اداره آموزش و پرورش استان تعیین می گردد. حدود این مبالغ برای دروس نظری دبیرستانها، به ازای واحد هر درس حداقل 14000 ريال و حداکثر 19000 ريال و مراکز پیش دانشگاهی حداقل 17000 ريال و حداکثر 22000 ريال می باشد و برای دروس غیر حضوری در دبیرستاهای بزرگسالان به ازای هر درس برابر تعرفه داوطلبان آزاد خواهد بود.

10- میزان مبالغ دریافتی برای ثبت نام دانش آموزان موضوع بند (ب) توسط شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین خواهد شد.

11- لازم است برای فرزندان معظم شهدا، آزادگان، ایثارگران، فرهنگیان و همچنین دانش آموزان کم بضاعت درصدی تخفیف در نظر گرفته شود و یا در صورت لزوم از پرداخت وجوه معاف شوند.

12- دانش آموزان دختر که به دلیل ازدواج در حین تحصیل از مدارس روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل می شوند، از پرداخت وجه معاف خواهند بود.

13- حداکثر معادل 10% کل وجوه دریافتی در هر واحد آموزشی صرف تخفیف های مندرج بند های 11 و 12 خواهد شد.

14- حداقل معادل 10% رقم دریافتی موضوع بند 9 این دستورالعمل برای هزینه های سایر فصول به شرح مواد

 

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: -

وزارت آموزش و پرورش تاریخ: -

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

بسمه تعالی

 

از: دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

به: دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان

موضوع: دریافت وجه از دانش آموزان بزرگسالان

 

با احترام به استحضار می رساند: برابر قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین مفاد نامه شماره 12959/140-1/6/83 دفتر محترم وزارتی، اخذ هرگونه وجه از دانش آموزان در موعد ثبت نام ممنوع می باشد.

نظر به اینکه فعالیت و ارائه خدمات آموزشی از واحدهای آموزشی بزرگسالان جزو فعالیت رسمی محسوب می شود، خواهشمند است مشخص فرمایند ارائه خدمات آموزشی به این گونه واحد ها از محل اعتبارات دولتی انجام شود یا اینکه به اخذ شهریه اقدام گردد.

در صورتیکه پاسخ منجر به اخذ شهریه از دانش آموزان باشد، مستدعی است تصویر مستندات را جهت اطلاع به این دفتر ارسال نمایند./الف23/9

 

 

 

علی محمد عزیزی

مدیر کل فتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

 

 

 

شماره: 16098/2/423

تاریخ 24/9/83

 

 

رونوشت:

-         دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی واحد 2/423 جهت اطلاع و پیگیری

 

 

 

 

 جمهوری اسلامی ایران شماره: 4/9033/810

  وزارت آموزش و پرورش تاریخ: 9/10/83

بسمه تعالی

 

دفتر محترم آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی

 

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 16098/2/423 مورخ 24/9/83 در خصوص اخذ شهریه از دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان به اطلاع می رساند:

به استناد ماده 14 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونها ورودی و همچنین با برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود معادل آن قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره های مذکور مقرر و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت

بنابراین با توجه به قانون مذکور اخذ هزینه های آموزشی دوره های آموزش شبانه (بزرگسالان) بلامانع است.ص7/10

 

 

 

تمیمی

مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی

 

 

 

شماره: 2/423

تاریخ: 13/10/83

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران شماره: 27/7686/410

وزارت آموزش و پرورش تاریخ: 25/10/81

بسمه تعالی

 

از: معاونت آموزش وپرورش نظری و مهارتی

به: سازمان آموزش و پرورش استان

موضوع: شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان در سال تحصیلی 82-81

 

 

با احترام به پیوست شیوه نامه اجرایی واحدهای آموزشی بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 82-81 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ب14/10

 

 

 

علی اصغر فانی

معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی

 

 

 

شیوه نامه اجرایی در هنرستانهای بزرگسالان شاخه های فنی و حرفه ای دوره متوسّطه

سال تحصیلی 82-81

 

1-      تعریف:

             در اجرای تبصره ماده یک آیین نامه آموزشی دوره متوسّطه بزرگسالان و داوطلبان  آزاد شیوه نیمسالی واحدی موضوع بخشنامه 20141/400 مورخ 23/6/79 و به منظور ادامه تحصیل هنرجویان پایه سوم شاخه فنی وحرفه ای که شرایط تحصیل در دورۀ روزانه (شیوه سالی- واحدی) را از دست داده اند هنرستانهای بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای تشکیل می شود، این قبیل هنرجویان لازم است قبلاً در آموزش درس های کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیات میدانی رشته مربوط شرکت کرده باشند.

 

2-     توسعه هنرستانهای فنی و حرفه ای و بزرگسالان:

         1-2- در هرشهرستان/ منطقه/ ناحیه که هنرستان شاخه فنی و حرفه ای روزانه در آن دایر باشد یک هنرستان بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک جنسیت و حسب رشته تحصیلی در محل یکی از هنرستان های فعلی با  نظر معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی استان دایر می شود.

تبصره: چنانچه ایجاب نماید دایر نمودن بیش از یک هنرستان بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک جنسیت همچنین زمینه های صنعت- خدمات و کشاورزی شاخه مذکور بلامانع است.

 

3-   ثبت نام و انتخاب واحد:

1-3-          ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً بر مبنای جدول دروس سالی- واحدی انجام می گیرد.

                                                                                                     

4-   سایر موارد:

        1-4- هنرجویان سایر هنرستانهای روزانه که در هنرستان بزرگسالان موضوع ماده 2 ثبت نام می نمایند، چنانچه رشته تحصیلی آنان در هنرستان مذکور دایر نباشد جهت انجام امتحان دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیات میدانی با معرفی نامه کتبی به هنرستان روزانه قبلی خود اعزام و پس از انجام امتحان نمره مربوط طی نامه کتبی به هنرستان بزرگسالان شاخه فنی و حرفه ای اعلام می شود تا در کارنامه هنرجویان ثبت شود.

          2-4- چنانچه تعداد هنرجویان برای تشکیل کلاس حضوری دروس (غیر کارگاهی، آزمایشگاهی و عملیات میدانی ) به نصاب لازم نرسد برابر مفاد ماده 9 آیین نامه آموزشی بزرگسالان دروس مذکور در آن نیمسال به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه خواهد شد که در این صورت نمره امتحان مذکور به عنوان نمره آن نیمسال برای هنرجو محسوب خواهد شد.

         3-4- دروس کار آموزی صرفاً به صورت حضوری ارائه می شود.

         4-4- ارائه گواهی نامه کارآموزی برای آن گروه از هنرجویان که دوره مربوط را با موفقیت گذرانده اند الزامی است (علاوه بر سایر مدارک)

         5-4- مواردی که در این شیوه نامه به آن اشاره نشد، مشمول آیین نامه آموزشی فوق الذکر و شیوه نامه اجرایی واحد آموزشی بزرگسالان در سال تحصیلی 82-81 موضوع بخشنامه 17/423 مورخ 13/6/81 ( به استثنای بند 6/6) خواهد بود.